„Děti zajímají oba extrémy – mlýnek na obilí i nejmodernější sklízecí mlátička,“ říká Iva Horníková

Územní organizace ZS ČR Hradec Králové realizuje z iniciativy Ivy Horníkové program pro děti na základních školách – besedy s workshopem a na ně navazující exkurze do zemědělských podniků. Zeptali jsme se Ivy Horníkové, proč považuje za důležité zasvěcovat děti do práce v zemědělství a jaký je o její program zájem ze strany dětí i učitelek.

Pavlína Havlová: Co stálo u zrodu vašeho edukačního programu „Poznávej s námi zemědělství“?

Iva Horníková: V minulých letech jsem s naším vzdělávacím stánkem navštívila mnoho dnů otevřených dveří v zemědělských podnicích a zájem dětí, ale i dospělých návštěvníků o téma zemědělství během nich nešlo přehlédnout. Děti na našem stánku baví naše poznávací soutěže a zájem o zemědělství mají i pedagogové, kteří neznají nejnovější trendy a novinky v tomto oboru. Chceme dětem předat zejména význam precizního zemědělství, které základní školy v osnovách nemají.

Jak program koncipujete?

Zakládáme si na tom, že náš program není volnočasová aktivita. Děti si s námi prohloubí znalosti také v oblasti dějepisu. Nejprve dětem vyprávíme o historii vzniku zemědělství – tedy od doby prvních zemědělců, kdy už se lidé neživí jako lovci a sběrači, přes Neolitický balíček, který přinesl první inovace, až po současnost, tedy o precizním zemědělství a dnešní produkci. U starších dětí se nevyhýbáme ani tématům pozemkových reforem, průmyslové revoluci či válečnému a meziválečnému období spojenému s nedostatkem potravin.

Následuje praktická část, kde si děti si samy mohou zkusit, jak se mele obilí, jak se používaly pazourkové nástroje. Poznávají plodiny i hmyz a seznamují se s jednotlivými stroji využívanými na práci na poli. Během těchto praktických aktivit chceme děti seznámit i s precizním zemědělstvím. Takže jsme nakoupili pH metr, vlhkoměr osiva, počítáme s nimi HTS (hmotnost tisíce semen, pozn.) a hrajeme si s dětmi na vědce. Vlhkoměr měří u 22 plodin jako je řepka, obilí, kukuřice a další, jaká je vlhkost zrna. Děti si do zásobníku nasypou příslušné osivo, které si vybírají z několika druhů. Pak nastaví správný objem měřeného osiva, nastaví si, o jakou plodinu se jedná, a přístroj jim zobrazí naměřené hodnoty. Vysvětlujeme dětem, proč zemědělci tyto údaje potřebují a co z nich vyhodnocují. Zejména kluky z osmých tříd měření velice zajímá.

Tím však náš program nekončí! Na teorii navazujeme návštěvou konkrétního zemědělského podniku. To víte, nejvíc děti zajímá hlavně živočišná výroba. Líbí se jim hospodářská zvířata a těší se hlavně na telátka. (smích)

Co je cílem projektu?

Chceme dětem zpřístupnit problematiku současného zemědělství, zasvětit je do historického vývoje a v neposlední řadě i vzbudit zájem o tento důležitý obor. Proto děti bereme do podniků, kde naživo a v reálu vidí, co práce v zemědělství obnáší a jak vypadá. A samozřejmě doufáme, že je tento obor osloví a vyberou si ho ke studiu.

Co děti zajímá a baví?

Nejvíc děti baví mletí obilí na mlecích kamenech. A pak je zajímá moderní technika. Během hodiny se tak seznámí s oběma extrémy – to, co se už v praxi nikde nevidí, s tím, co je tak nové, že o tom máloco vědí. A pak se těší na exkurze, které jim v rámci projektu nabízíme. Mohou si sami navrhnout, kam by se chtěli podívat.

Jaký smysl vidíte v tom pořádat pro děti ze základních škol besedy o zemědělství?

Hlavním smyslem je vychovávat mladou generaci tak, aby měla zájem jít pracovat do zemědělství. Bez povědomí o tom, jak tento obor vypadá a s jakými problémy se zemědělci potýkají, nemohou děti (a ani veřejnost) dobře pochopit, s jakou úctou a pokorou vůči přírodě zemědělec pracuje a jak moc svou prací musí žít. Učíme děti, že jídlem se neplýtvá, protože nám nepadá zadarmo do klína.

Je o program ve školách zájem?

Když školám tento program představíme, vždycky o něj zájem projeví. V našem kraji máme termíny stanovené už na rok dopředu. Překvapilo mne, že školy tento program zařazují třeba i do předmětu Pěstitelské práce, takže my pak můžeme workshop uspořádat i venku, což je na jaře nebo na podzim velmi příjemné. Celý program mají školy zdarma, a to včetně dopravy na exkurze. A abychom vyrovnali strany má dáti, dal, tak po dětech chceme, aby nám výtvarně ztvárnily svoje prožitky z naučného programu. Na konci letošního roku se tak můžeme těšit na krásnou výstavu. O tom, jak se nám podařilo naplnit naše plány si můžeme popovídat zase příště.

Jak se vám podařilo sehnat pro tento projekt podporu?

Program z větší části finančně podpořil Královéhradecký kraj (o podporu požádal Zemědělský svaz ČR, územní organizace Hradec Králové) a zbylou část dofinancovávají členové naší územní organizace. Královéhradecký kraj podporuje nejenom tento projekt, ale třeba i dny otevřených dveří nebo soutěž pro děti na základních školách Mladý zemědělec, jehož je Zemědělský svaz partnerem.

Skvělé je také to, že o realizaci tohoto vzdělávacího programu se zajímají i naši členové. Ráda bych jmenovala Ing. Petru Zmátlíkovou, ekonomku zemědělského podniku a také členku Klubu zemědělských manažerek, která je ochotná odložit účetní knihy a vyrazit s námi mezi děti, kde se podílí na programu a předává svoje zkušenosti. A poděkovat bych chtěla touto cestou našim členům z ÚO Hradec Králové a ÚO Rychnov nad Kněžnou, kteří jsou velmi vstřícní návštěvám školáků u nich v podnicích.

Iva Horníková, Pavlína Havlová

Exkurze ZŠ Karla IV. Nový Bydžov.jpgExkurze ZŠ Karla IV. Nový Bydžov

Návštěva v ZŠ V. Kl. Klicpery, Nový Bydžov.jpgNávštěva v ZŠ V. Kl. Klicpery, Nový Bydžov

Prezentace v ZŠ Kosičky.jpgPrezentace v ZŠ Kosičky

Program pro nejmenší ZŠ a MŠ Boharyně.jpgProgram pro nejmenší ZŠ a MŠ Boharyně

Program v ZŠ K. V. Raise, Lázně Bělohrad.jpg

Program v ZŠ K. V. Raise, Lázně Bělohrad

„Děti zajímají oba extrémy – mlýnek na obilí i nejmodernější sklízecí mlátička,“ říká Iva Horníková | Zemědělství žije (zemedelstvizije.cz)