Agrodružstvo Lhota pod Libčany

Agrodružstvo Lhota pod Libčany hospodaří pod svým stávajícím názvem od roku 1996 v bezprostřední blízkosti krajské metropole Hradce Králové. Z toho vyplývá, že se nachází na půdách polabské roviny, což ale neznamená, že může využívat jen kvalitní pozemky. Část polností, která přináleží k tzv. Urbanické brázdě se vyznačuje lehkými půdami náchylnými, zejména v posledních letech, k přísuškům. Půda v katastru nedalekých Osic je pak na jílovitých černozemích. Družstvo též obhospodařuje asi 333 ha v okrese Trutnov, kde se jedná o tamní červenice už v podhorském terénu. Tím se dostáváme k celkové výměře družstva, která činí 2600 ha zem. půdy, z čehož 120 ha tvoří TTP. Stěžejní plodinou je pšenice ozimá na výměře 800 ha a další obilniny jako ječmen oz. i jarní či žito. Dalšími plodinami, které hodně promlouvají do tržeb jsou řepka a cukrovka. Kukuřice je pěstována na výměře 400 ha pro krmnou základnu ŽV
a pro využití v BPS. Skladba rostlinné výroby je však ještě pestřejší. Pěstují zde hořčici, vojtěšku. Čekanka pro kávovinový průmysl je zde tradiční, dlouhodobě pěstovanou komoditou a Agrodružstvo je ve svém okolí též známo jako pěstitel jahod, které jsou v polní výsadbě sklízeny samosběrem. 0,5 ha je produkováno formou hydroponie a odtud jdou jahody též do obchodů. Rostlinná výroba je zabezpečována vlastní technikou. Služby jsou najímány pouze ve špičkách, kdy by nebylo možno např. kvůli počasí stíhat agrotechnické lhůty, přičemž příčinou je dnes spíše nedostatek pracovníků nežli samotné techniky. Družstvo dokonce disponuje vlastním sklizečem cukrovky, který naopak ve službách jezdí. Technologie RV se přizpůsobuje potřebám půdy a osevního postupu a využívány jsou všechny hlavní směry orebné i minimalizační, a to dnes už často za přispění moderních technologií, jako jsou GPS navigační systémy apod. Družstvo disponuje skladováním až na 10 000 tun zrnin včetně řepky a možností sušení a čištění ve dvou sušičkách. Živočišná výroba je založena na chovu mléčného skotu plemene Montbeliard a dosahuje 1200 kusů v uzavřeném obratu stáda, z čehož je 500 dojnic s prům. dojivostí přes 9000 l. Skot je umístěn v pěti střediscích rozlišených podle věkové struktury zvířat. Hlavní mléčná stáj je umístěna v Osičkách. Družstvo se dále zabývá chovem jatečných prasat v počtu 250 kusů, kdy jsou selata pro výkrm nakupována. Na pomezí mezi rostlinnou a živočišnou výrobou se nachází další ekonomická opora družstva, a to BPS o výkonu 550 kW uvedená do provozu v roce 2011. Zpracovává zbytky z živočišné výroby a kukuřičnou siláž a nejen, že ekonomický přínos má prodej elektřiny, ale odpadní teplo je využíváno pro provoz sušáren zrnin a pro vytápění rozlehlého areálu družstva. V energetickém oboru chce podnik dále pokračovat využitím střech živočišné výroby pro fotovoltaické elektrárny. 

Podnik představil: Ing. Pavel Veselý

 

                                                                                                                                                    Ing. Václav Jirka, foto: Agrodružstvo Lhota p/L