Exkurze na Farmu u řeky Orlice

Na další exkurzi jsme vypravili Základní školu Dobré u Dobrušky. Žáci se svými učiteli strávili pěkné dopoledne Farmě u řeky Orlice, která hospodaří v ekologickém režimu. Zabývají se zde chovem skotu plemene Aberdeen Angus.

Návštěva na biofarmě byla příležitostí pro žáky seznámit se s ekologickým způsobem hospodaření. Pracovnici farmy umožnili, aby se v průběhu návštěvy podívali žáci na pastviny, seznámili s chovem skotu a podívali se také, jak se bourá maso, které farma prodává zákazníkům na objednávku.