ZŠ a MŠ Chomutice

Náš projekt Poznej s námi zemědělství jsme v naposledy prezentovali na Základní škole a mateřské škole Chomutice. Tradičně jsme se zaměřili na obecné aspekty vývoje zemědělství a na jeho současné trendy. Důraz byl kladen na starší historická období, díky čemuž jsme byli v souladu s aktuálním učivem ročníků druhého stupně. Popsána byla tzv. neolitická revoluce a vstup polního zemědělství do střední Evropy, stejně jako postup domestikace hlavních hospodářských zvířat.

Dále jsme vylíčili následný vývoj zemědělství v mladším pravěku. V rámci středověku jsme se věnovali utváření kulturní zemědělské krajiny a její transformaci do současnosti. V rámci praktických aktivit jsme na tento přehled navázali. Žáci si mohli prohlédnout původní zrna původních pravěkých obilovin. Dále jim byly přestaveny repliky pravěkých zemědělských nástrojů, například ukázky srpů skládaných z pazourkových čepelí zasazených do dřevěných a parohových rukojetí.  Silicitovými čepelemi si mohli žáci zkusit porcovat o ovoce a zeleninu. Dále jim byly prezentovány repliky pravěkých nádob, které sloužily k přípravě pokrmů a uskladnění zemědělských produktů.

Mgr. Eliška Drnovská, lektorka projektu