Den otevřených dveří Agropodnik a.s. Hradec Králové

Dnes proběhl jeden speciální Den otevřených dveří, který se konal ve skladu minerálních hnojiv v Sadové, kde má svoje středisko Agropodnik a.s. Hradec Králové. Tento den byl připraven speciálně pro studenty středních škol se zemědělským zaměřením, aby se mohli seznámit s praxí a moderními technologiemi používanými v zemědělství.

Studenty a jejich pedagogy přivítal ředitel společnosti Ing. Luboš Novotný. V úvodním slově seznámil návštěvníky s činností společnosti Agropodnik a.s. Hradec Králové a poté prováděl jednotlivé školy sklady, kde je seznamoval s výrobou, skladováním a používáním minerálních hnojiv. Během prohlídky studenti získali detailní informace o procesech, které jsou klíčové pro efektivní a bezpečné využívání hnojiv.

Jednou z hlavních atrakcí byla ukázka moderních strojů na přesnou aplikaci hnojiv. Studenti se mohli zblízka podívat na technologie, které zajišťují přesné a účinné dávkování hnojiv na polích, což přispívá k udržitelnému zemědělství. Připravené video studentům ukázalo praktické využití hnojiv v reálných podmínkách, což jim pomohlo lépe pochopit teoretické znalosti získané během prohlídky.

Náš naučný stánek nabídl studentům interaktivní poznávačku hnojiv, která byla horkou novinkou této akce. Žáci si mohli vyzkoušet své znalosti a dozvědět se více o různých typech hnojiv a jejich správném použití.

www.agropodnikhk.cz