Chovatelský den

Chovatelský den na Zemědělské akademii a gymnáziu Hořice je skvělou příležitostí, jak předvést zemědělství studentům, základním školám a veřejnosti. Den byl plný ukázek, vzdělávacích aktivit a interaktivních programů. Nápomocni na akci byli studenti školy, kteří prováděli návštěvníky a skupiny základních škol. Představili jim chovaná plemena skotu a vysvětlovali způsoby chovu. Předvedli krmení a péči o chovaná zvířata. A kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet dojící trenažér. Také o drobnochov byl mezi návštěvníky velký zájem. Škola prezentovala chov menších zvířat jako jsou králíci, morčata, kozy, ovce, kachny, husy a bažanti.

Na školním statku byla vystavena také zemědělská technika, kterou si mohli návštěvníci prohlédnout z blízka a s přítomnými odborníky diskutovat o jejím využití. Připraveny byly stánky s prodejem sadby, řemeslných výrobků a občerstvení. Zájem byl také o fotokoutek a zemědělská akademie poskytovala informace o svých studijních programech.

Chovatelský den by měl být nejen vzdělávací, ale také zábavný a interaktivní, aby přilákal širokou veřejnost a podpořil zájem o zemědělství a chov zvířat. K tomu pomohl také program Zemědělského svazu ČR, územní organizace Hradec Králové. Poznávačky, kvízy a úkoly ze zemědělského oboru lákaly nejen děti, ale i dospělé návštěvníky.