Moderní polní robot seje i v našem kraji

Myslíte si, že na poli nemůže pracovat robot? Že je na to ještě příliš brzy a natož u nás? Právě naopak. Někteří členové naší územní organizace si polní robot dokonce vyzkoušeli v praxi a to díky dalšímu našemu členskému podniku, společnosti Leading Farmers CZ, a.s., která se dlouhodobě zabývá zaváděním moderních zemědělských technologií do praxe.

Jako jedni z prvních v Evropě tak naši zemědělci měli možnost pracovat s polním robotem, který vyvinula dánská firma Agrointelli. Pracovníci Leading Farmers CZ jeden exemplář stroje s názvem Robotti získali pro testování v ČR a po dobu posledních tří let jej testovali při práci na polích a podíleli se tak na jeho vývoji a zdokonalení. Tento robot na území Královéhradeckého kraje zasel několik desítek hektarů řepky. V roce 2020 si jej mohli osahat v Lovčické zemědělské, a.s. v západní části kraje, kde bylo v srpnu zaseto 20 ha řepky ozimé. Selo se secím strojem Kverneland Monopill e-drive na rozteč řádků 45 cm. O rok později Robotti přijel do ZD Ostaš na Broumovsku, kde se opět sela řepka na 45 cm a tentokrát Robotti zaznamenal i neoficiální evropský výškový rekord, kdy na pozadí vrchu Ostaš sel v nadmořské výšce 590 m n. m.

Stroj Agrointelli Robotti je autonomní polní robot konstruovaný jako nosič nářadí, které se zapojuje do tříbodového závěsu s vývodovým hřídelem jako u běžného traktoru a není tak omezen na speciální nářadí. Jen pracovní záběr je omezen konstrukční šířkou na 3 m. Stroj má totiž po stranách dva dieselové motory o celkovém výkonu 110,8 kW (150 k). Pojezdová rychlost je do 10 km/h a Robotti se tak využívá především pro setí řádkových plodin, jako je kukuřice, cukrovka, příp. řepka, sója apod. a pro jejich následné přesné plečkování. Dále je s ním možné provádět přesnou ochranu rostlin, sázení atd. Stroj může jezdit nepřetržitě 24 h denně a nepotřebuje řidiče. Ovládá se softwarově na dálku pomocí tabletu a s obsluhou i zpětně komunikuje, např. když ohlásí nenadálou překážku na poli nebo dokončení své práce. Pohyb stroje může obsluha také on-line sledovat na tabletu právě tak, jako správnou činnost secího stroje. Bezpečnost je zajištěna na několika úrovních. Stroj má předem přesně naplánovanou trasu svého pohybu po poli a nemůže vyjet mimo ni. Je osazen LIDARem, který neustále skenuje prostor před strojem a případně jej zastaví. Okolo stroje je zkonstruován speciální tlakový nárazník, který robot při sebemenším dotyku  na místě zastaví a ještě jsou po obvodu stroje umístěny bezpečnostní vypínače.

Členové naší územní organizace fandí novým trendům a technologiím v zemědělství a nebojí se je zkoušet na svých vlastních podnicích. Je to v zájmu jejich vlastní konkurenceschopnosti do budoucna, neboť nové trendy přesného zemědělství přináší další možnosti ekonomické prosperity a často i ochrany životního prostředí bez ohrožení rozsahu produkce bezpečných potravin.

Ing. Václav Jirka
Leading Farmers CZ, a.s.
www.Leadingfarmers.cz